• Rideo_Home_care

  RIDEO spol. s.r.o.

  Agentúra

  Domácej

  Ošetrovateľskej

  Služby

 • Two Iphones

  Ošetrovateľstvo

  • Ošetrovateľská hygiena
  • Ošetrovateľská rehabilitácia
  • Podávanie injekcií
  • Odber biologického materiálu

  Viac tu...

 • Two Iphones

  Opatrovateľstvo

  • Pomoc pri hygiene
  • Pomoc pri zabezpečení stravy
  • Pomoc pri bežnom upratovaní a pod.
  • Sprevádzanie pacientov na vyšetrenia

  Viac tu...

Opatrovateľská služba

Rideo

RIDEO poskytuje tieto opatrovateľské služby

 • Pomoc pri hygiene (kúpanie, obliekanie, polohovanie )
 • Pomoc pri zabezpečení stravy (nákup, donáška stravy)
 • Varenie a podávanie stravy
 • Pomoc pri bežnom upratovaní, vysávaní
 • Sprevádzanie klientov na vyšetrenia k lekárovi
 • Aktivácia občana
 • Spoločné čítanie kníh tlače, spoločenské hry
 • Ľahké pohybové cvičenia

Ošetrovateľská služba

Rideo

RIDEO poskytuje tieto ošetrovateľské služby

 • Ošetrovateľská hygiena
 • Prevencia dekubitov (preležanín)
 • Ošetrovanie rán a preležanín
 • Ošetrenie stómie
 • Ošetrovateľská rehabilitácia
 • Meranie vitálnych funkcií
 • Odber biologického materiálu
 • Aplikácia injekcií

Prečo využívať služby RIDEO spol. s.r.o. - Agentúry domácej ošetrovateľskej služby


Tím ADOS - RIDEO spol. s.r.o. tvoria

► diplomovaná sestra s bakalárskym alebo magisterským vzdelaním a špecializáciou v komunite a s 2 rokmi praxe pri lôžku / sestra manažérka, odborný zástupca právnickej osoby

► pôrodná asistentka so špecializáciou v komunite a s 3 rokmi praxe

► sestra so získanou spôsobilosťou na výkon povolania sestra na SZŠ, špecializáciou v komunite a s minimálne 4 rokmi praxe pri lôžku

► fyzioterapeuti, zdravotnícky asistent, masér, administratívni pracovníci na kontakt s poisťovňou

 
vyhody

Výhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti:

► ekonomickosť – domáca starostlivosť redukuje tretinu až polovicu nákladov na starostlivosť o pacienta skracovaním nemocničnej starostlivosti na minimum

► komplexnosť – domáca starostlivosť poskytuje súbor všetkých činností spojených s liečbou, ošetrovaním, rehabilitáciou, psychickou a duševnou podporou a opatrovaním klienta

► individualizovaná starostlivosť – každý klient je jedinečná ľudská bytosť, ktorá má svoje potreby, preto sa starostlivosť poskytuje podľa konkrétnych potrieb klienta

► • viacodborovosť- v domácej starostlivosti pracuje multidisciplinárny tím, ktorý poskytuje služby viacerých odborníkov, zaručuje dlhodobú starostlivosť a podporu zdravia


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom poskytovania domácej ošetrovateľskej služby, kontaktujte nás

kontakt
 

Zmluvné poisťovne

vszpuniondovera