• Rideo_Home_care

  RIDEO s.r.o. AgentúraDomácej

  OšetrovateľskejSlužby

 • Two Iphones

  Ošetrovateľstvo

  • Ošetrovateľská hygiena
  • Ošetrovateľská rehabilitácia
  • Podávanie injekcií
  • Odber biologického materiálu

  Viac tu...

 • Two Iphones

  Opatrovateľstvo

  • Pomoc pri hygiene
  • Pomoc pri zabezpečení stravy
  • Pomoc pri bežnom upratovaní a pod.
  • Sprevádzanie pacientov na vyšetrenia

  Viac tu...

O nás

Rideo

RIDEO, spol. s.r.o. je Agentúra domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby s Bratislavskou pôsobnosťou.ADOS – Rideo spol. s.r.o. Bratislava, bola založená v roku 2010. Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný orgán podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, nakoľko boli splnené všetky podmienky podľa zákona.

Náplňou činnosti ADOS - Rideo, je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí alebo v prirodzenom sociálnom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Poskytuje sa starostlivosť po ukončení ústavnej liečby / doliečenie/, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Ados_team

Tím RIDEO tvoria pracovníci:


diplomovaná sestra s bakalárskym alebo magisterským vzdelaním a špecializáciou v komunite a s 2 rokmi praxe pri lôžku / sestra manažérka, odborný zástupca právnickej osoby

pôrodná asistentka so špecializáciou v komunite a s 3 rokmi praxe.

sestra so získanou spôsobilosťou na výkon povolania sestra na SZŠ, špecializáciou v komunite a s minimálne 4 rokmi praxe pri lôžku

fyzioterapeuti, zdravotnícky asistent, masér, administratívni pracovníci na vypracovanie výkazov pre poisťovňu


Výhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti:

ekonomickosť – domáca starostlivosť redukuje tretinu až polovicu nákladov na starostlivosť o pacienta skracovaním nemocničnej starostlivosti na minimum

individualizovaná starostlivosť – každý klient je jedinečná ľudská bytosť, ktorá má svoje potreby, preto sa starostlivosť poskytuje podľa konkrétnych potrieb klienta

komplexnosť – domáca starostlivosť poskytuje súbor všetkých činností spojených s liečbou, ošetrovaním, rehabilitáciou, psychickou a duševnou podporou a opatrovaním klienta

viacodborovosť - v domácej starostlivosti pracuje multidisciplinárny tím, ktorý poskytuje služby viacerých odborníkov

Tlačivá

  Ak ste klientom Všeobecnej zdravotnej poisťovne

 • Stiahnite si tlačivo a vyplňte potrebné údaje
 • Dajte si ho potvrdiť Vašim lekárom
 • Prineste ho do ADOS-RIDEO, spol. s.r.o.
 • Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás
vszp

Tlačivá Všeobecnej zdravotnej poisťovne

pdf_tlac onlinepdf word Format ZIP

Tlačivo "online", môžete vyplniť priamo na našej stránke, alebo stiahnuť všetky tlačivá vo formáte ZIP  Ak ste klientom poisťovne Dôvera alebo Union

 • Stiahnite si tlačivo a vyplňte potrebné údaje
 • Dajte si ho potvrdiť Vašim lekárom
 • Prineste ho do ADOS-RIDEO, spol. s.r.o.
 • Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás
union_dovera

Tlačivá poisťovní Union a Dôvera

pdf_tlac onlinepdf word Format ZIP

Tlačivo "online", môžete vyplniť priamo na našej stránke, alebo stiahnuť všetky tlačivá vo formáte ZIP