• Rideo_Home_care

  RIDEO s.r.o. AgentúraDomácej

  OšetrovateľskejSlužby

 • Two Iphones

  Ošetrovateľstvo

  • Ošetrovateľská hygiena
  • Ošetrovateľská rehabilitácia
  • Podávanie injekcií
  • Odber biologického materiálu

  Viac tu...

 • Two Iphones

  Opatrovateľstvo

  • Pomoc pri hygiene
  • Pomoc pri zabezpečení stravy
  • Pomoc pri bežnom upratovaní a pod.
  • Sprevádzanie pacientov na vyšetrenia

  Viac tu...

Cenník - Opatrovateľská služba

Rideo
Názov výkonu Chodiaci a psychicky zdravý klient Čiastočne pohyblivý, nepohyblivý alebo psychicky chorý klient
Návšteva 1hod: bežné úkony pri osobnej hygiene, holenie, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, úprava lôžka a pomoc na lôžko, pomoc pri podávaní jedla a pitia, podávanie liekov a ich zaobstaranie, kontrola krvného tlaku, prevencia dekubitov. 6,00 € 9,00 €
 • ak sa opatrovateľská služba poskytuje minimálne 2 hodiny denne, náklady na dopravu znáša ADOS - RIDEO
 • ak sa opatrovateľská služba poskytuje v sobotu, nedeľu a sviatok, účtuje sa príplatok 50%
 • opatrovateľskú službu poskytujeme 24 hodín denne

Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme, kontaktujte nás

kontakt

Cenník - Ošetrovateľská služba

Rideo
Jednorazové poplatky za služby objednané klientom u ADOS - RIDEO s.r.o., ak ich neuhrádza zdravotná poisťovňa
Doprava ku klientovi 2,00 €
Každá návšteva v pracovných dňoch 2,00 €
Každá návšteva v dňoch pracovného voľna a vo sviatok 3,00 €
Celkový kúpeľ na lôžku u imobilného pacienta 4,00 €
Výmena permanentného katétra u ženy 4,00 €
Cievkovanie ženy 4,00 €
Odber sterov na kultiváciu 2,00 €
Očistná klyzma 4,00 €
Meranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty 2,00 €
Aplikácia liečiva i.m., s.c. 2,00 €
Aplikácia liečiva i.v. 4,00 €
Podávanie a sledovanie infúzie do 250 ml 7,00 €
Podávanie a sledovanie infúzie nad 250 ml 9,00 €
Ošetrenie dekubitu do 5cm 3,00 €
Ošetrenie dekubitu nad 5cm 5,00 €
Ošetrenie vredu predkolenia 3,00 €
Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecka 4,00 €
Preväz jednoduchej rany 2,00 €
Preväz zložitej rany 4,00 €
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút 4,00 €
Odber krvi venepunkciou (1 kontajner) 2,00 €
Odber kapilárnej krvi, zmeranie glykémie glukometrom 2,00 €
Doprava biologického materiálu do laboratória 2,00 €
Odsávanie pacienta 4,00 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 2,00 €
Jedna úprava postele 2,00 €
Starostlivosť o ústnu dutinu 2,00 €
Podávanie kyslíka 4,00 €
 • V cene výkonov nie su uvedené ceny špeciálneho materiálu

Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme, kontaktujte nás

kontakt

 

Zmluvné poisťovne

vszpuniondovera