• Rideo_Home_care

  RIDEO s.r.o. AgentúraDomácej

  OšetrovateľskejSlužby

 • Two Iphones

  Ošetrovateľstvo

  • Ošetrovateľská hygiena
  • Ošetrovateľská rehabilitácia
  • Podávanie injekcií
  • Odber biologického materiálu

  Viac tu...

 • Two Iphones

  Opatrovateľstvo

  • Pomoc pri hygiene
  • Pomoc pri zabezpečení stravy
  • Pomoc pri bežnom upratovaní a pod.
  • Sprevádzanie pacientov na vyšetrenia

  Viac tu...

O nás

Rideo

RIDEO, spol. s.r.o. je Agentúra domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby s Bratislavskou pôsobnosťou.

Agentúra domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby, sa zameriava na poskytovanie služieb občanom v ich prirodzenom domácom prostredí. Zárukou kvality našich služieb je vyškolený a fundovaný personál na vysokej profesionálnej úrovni. Náš personál má bohaté skúsenosti v poskytovaní opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby v Zariadeniach pre seniorov a Zariadeniach opatrovateľskej služby.

facebook

Ošetrovateľstvo

Rideo

RIDEO poskytuje tieto ošetrovateľské služby

 • Ošetrovateľská hygiena
 • Prevencia dekubitov (preležanín)
 • Ošetrovanie rán a preležanín
 • Ošetrenie stómie
 • Ošetrovateľská rehabilitácia
 • Meranie vitálnych funkcií
 • Odber biologického materiálu
 • Aplikácia injekcií

Viac

Opatrovateľstvo

Rideo

  RIDEO poskytuje tieto opatrovateľské služby

 • Pomoc pri hygiene
 • Pomoc pri zabezpečení stravy
 • Pomoc pri upratovaní
 • Pomoc pri bežných nákupoch
 • Pomoc pri varení
 • Pomoc pri podávaní stravy
 • Aktivácia občanov
 • Sprevádzanie pacientov

Viac

 

Zmluvné poisťovne

vszpuniondovera

Návštevy